Kiểm Soát Chất Lượng

Công ty TNHH Satoen Việt Nam!

Chúng tôi cho rằng “thực phẩm an toàn” chỉ có thể được công nhận bởi các chứng nhận sản phẩm thông qua những thông số nhất định.

nha-may-satoen-viet-nam

Tại Satoen, tất cả các sản phẩm từ trồng trọt và sản xuất đều được ghi nhận, kiểm trà trong tất cả các quy trình, từ kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các thử nghiệm bức xạ, kiểm nghiệm nguồn nước, giống thực vật… tất cả đều sử dụng các thiết bị mới nhất của Sato Hinokiyaku Kenkyujo, chỉ những sản phẩm vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt trên tiêu chuẩn quốc gia (Nhật Bản) tới thị trường.

Công ty Satoen Việt Nam thiết lập một hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện và cung cấp chất lượng cao.

Để cung cấp các sản phẩm chất lượng và an toàn, chúng tôi đang xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện từ phát triển, sản xuất / sản xuất đến sau bán hàng. Chúng tôi công khai kết quả kiểm tra với những thông tin đáng tin cậy để đượ đánh giá an toàn / hiệu quả một cách khách quan và trung thực.

nha-may-tra-satoen-viet-nam

Đối với phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của sản phẩm, kiểm trà được thực hiện bằng cách phân tích đồng thời 200 đến 300 các thành tố cho tất cả các sản phẩm trước khi được đóng gói và giao đi.

Chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi phân tích các thành phần hoá học trong nông nghiệp theo nhu cầu của khách hàng theo từng sản phẩm bởi viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chính Công ty TNHH Satoen Việt Nam.